Portal Premium Ahli DPMUM

Login Ahli Baru | Lupa kata laluan?

Pemohonan Ahli Baru

Pilih kaedah permohonan yang diingini!

  • Online(Digalakkan)
  • Manual

Sila pastikan anda mempunyai perkara-perkara di bawah sebelum teruskan permohonan.

Dokumen

ENTERPRISE | Salinan IC,Gambar berukuran Passport,Salinan SSM.

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD | Salinan IC, Gambar berukuran Passport,Salinan SSM / Dokumen berkaitan,Salinan Borang 24 & Borang 49

SYARIKAT AWAM BERHAD, KOPERASI DAN GOVERNMENT LINKED COMPANIES (GLC) | Salinan IC, Gambar berukuran Passport,Salinan SSM / Dokumen berkaitan,Salinan Borang 24 & Borang 49

Yuran/Bayaran

KEAHLIAN TAHUNAN | RM100(bayaran tahunan) + RM50(bayaran permohonan - sekali sahaja) = RM150

KEAHLIAN SEUMUR HIDUP |
RM1000(bayaran keahlian sekali sahaja) + RM50(bayaran permohonan sekali sahaja) = RM1050

KEAHLIAN KORPORAT |
RM5000(bayaran keahlian sekali sahaja) + RM50(bayaran permohonan sekali sahaja) = RM5050

SILA BUAT BAYARAN KEPADA|
Cek/ kiriman wang/ wang pos/ draf bank atau slip deposit tunai berpalang dan berbayar kepada “Dewan Perniagaan Muslim Malaysia” (Bank Islam No Akaun : 1211 3010 0533 17) sebagai bayaran yuran pendaftaran dan yuran keahlian

Part 1A - Maklumat

Pilih kategori perniagaan (maksimum 6 jenis)

Kategori Utama

Part 2A - Jenis Perniagaan
Part 2B - Muat naik Dokumen

1.Fotokopi Kad Pengenalan

2.Fotokopi Passpot

3.SSM Corporate Info (SSM Print)


Part 3 -Bayaran Yuran

3.1 Pilih jenis keahlian

SEUMUR HIDUP | RM1000(bayaran permohonan - sekali sahaja) + RM50(bayaran sekali sahaja) = RM1050

KEAHLIAN TAHUNAN | RM100(yuran tahunan) + RM50(bayaran permohonan - sekali sahaja) = RM150

KORPORAT | RM5000(bayaran keahlian sekali sahaja) + RM50(bayaran permohonan sekali sahaja) = RM5050

3.2 Muat naik Resit/Bukti pembayaran yuran keahlian


Bukti Pembayaran

Saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat serta Dasar Privasi yang dikemukakan oleh DPMUM dan bersetuju mematuhi Perlembagaan DPMUM.
Saya dengan ini mengesahkan dan mengaku bahawa segala maklumat yang saya berikan adalah benar dan lengkap.
Saya bersetuju secara nyata untuk DPMUM memproses data peribadi saya bagi tujuan pendaftaran.